Hợp đồng chuyển nhượng trung tâm tiếng Anh

Hợp đồng chuyển nhượng trung tâm tiếng Anh

Hợp đồng là gì?

Theo Quy định tại Điều 385 Bộ luật dân sự 2015 quy định

Điều 385. Khái niệm hợp đồng

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Đặc điểm của Hợp đồng chuyển nhượng trung tâm tiếng Anh

Tương tự như vậy, Hợp đồng chuyển nhượng là cũng là một hợp đồng dân sự được thể hiện dưới dạng văn bản mà tại đó ý chí xác lập, giao kết việc chuyển nhượng trung tâm Tiếng Anh được ghi nhận.

Đây là một loại hợp đồng phức tạp mà các bên phải xem xét rất kỹ lưỡng đến khi chính thức ký vào hợp đồng. Thường hợp đồng chuyển nhượng trung tâm tiếng Anh sẽ có một số nội dung chính sau đây:

  • Thông tin của các bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng: đối với mỗi cá nhân, tổ chức tham gia vào giao dịch này cần thể hiện rõ các thông tin như Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức, người đại diên pháp luật của tổ chức, số giấy tờ nhân thân, mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính, đại chỉ thường trú, tạm trú, số tài khoản….
  • Đối tượng của hợp đồng: các bên nêu rõ phần vốn góp/ cổ phần chuyển nhượng.
  • Giá chuyển nhượng, thời điểm và phương thức thanh toán: Các bên thỏa thuận giá chuyển nhượng cụ thể của phần vốn góp, cổ phần bên trên. Cần lưu ý thời điểm thanh toán phải ghi rõ ngày tháng năm cho từng lần thanh toán, phương thức thanh toán, một lần hay nhiều lần. Hình thức tiền mặt hay chuyển khoản.
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên: dựa trên nhu cầu và quy định của pháp luật mà các bên thỏa thuận quyền và nghĩa vụ tương ứng.
  • Các thỏa thuận khác: các bên có thể thỏa thuận thêm các điều khoản khác nhưng không trái với quy định của pháp luật.
  • Các bên ký vào hợp đồng.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *