Sang nhượng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Dương

Sang nhượng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Dương

Tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp quốc tế phổ biến trên thế giới, không chỉ ở Việt Nam. Giao tiếp tốt Tiếng Anh là một trong những trợ thủ đắc lực giúp bạn hội nhập với thế giới. Việc học và giảng dạy tiếng Anh đã trở thành một nhu cầu lớn ở các thành phố phát triển của Việt Nam, trong đó có Bình Dương.

Sang nhượng trung tâm ngoại ngữ đang là một nhu cầu có thật khi tình hình hoạt động kinh doanh ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Những doanh nghiệp, trung tâm ngoại ngữ nhỏ khi đã kiệt sức, không còn đủ sức cạnh tranh mà không muốn dừng hoạt động doanh nghiệp của mình lại thì sang nhượng cho một chủ thể khác để tiếp tục thực hiện kinh doanh với một phương thức mới mẻ lơn là một lựa chọn khả thi.

Quá trình thẩm định hồ sơ pháp lý, đàm phán và thực hiện hợp đồng sang nhượng cần được thực hiện kỹ càng, đầy đủ để tránh các sai sót và tranh chấp về sau.

Sau khi ký hợp đồng và thực hiện xong việc chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng cần thực hiện thông báo đến cơ quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh để được ghi nhận bằng một giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng được kế thừa các Giấy phép con nếu việc chuyển nhượng không làm thay đổi các thông tin được ghi nhận trước đó. Một trong số các giấy phép quan trọng mà bên nhận được chuyển nhượng kế thừa là giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp trực thuộc cấp.

Doanh nghiệp sau khi chuyển nhượng cần tránh phạm vào các trường hợp bị đình chỉ hoạt động như sau:

Điều 51. Đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Việc đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ, tin học được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

b) Vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường của trung tâm;

c) Các trường hợp vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật.

2. Người có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ, tin học thì có quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

3. Trình tự thực hiện:

a) Khi trung tâm ngoại ngữ, tin học vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 49 của Nghị định này thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm ngoại ngữ, tin học và đề xuất phương án xử lý;

b) Căn cứ kết quả kiểm tra, người có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động giáo dục quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Trong quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục phải xác định rõ lý do đình chỉ hoạt động giáo dục, quy định rõ thời hạn đình chỉ; các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp người học. Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ, tin học phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

c) Sau thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ quyết định cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì có văn bản thông báo cho trung tâm ngoại ngữ, tin học nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *