Mua lại công ty TNHH 2 thành viên

Mua lại công ty TNHH 2 thành viên

Trong trường hợp mua lại công ty TNHH 2 thành viên, bạn cần tiến hành giao dịch theo một quy trình. Trong bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn quy trình nhằm tiến hành mua lại công ty TNHH 2 thành viên.

Bước 1: Chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng

Trong trường hợp, bạn không phải là thành viên của công ty thì bạn cần yêu cầu bên chuyển nhượng xuất trình các loại giấy tờ chứng minh họ đã chào bán phần vốn góp đối với thành viên còn lại với điều kiện tương đương nhưng các thành viên còn lại không mua hoặc không mua hết. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 Luật doanh nghiệp 2014:

“Điều 53. Chuyển nhượng phần vốn góp

 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:
 2. a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
 3. b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.”

Loại giấy tờ này cần thể hiện các thông tin như: Thông tin về bên chào bán, thông tin về bên được chào bán, điều kiện chào bán. Loại giấy tờ này đảm bảo rằng: Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp giữa bạn và bên chuyển nhượng sẽ không bị tuyên bố vô hiệu do vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho các bên.

Bước 2: Giao kết hợp đồng

Các bên cần soạn thảo và giao kết một hợp đồng bao gồm những nội dung cơ bản như sau:

 1. Tên hợp đồng, thời gian và thời điểm ký kết hợp đồng
 2. Thông tin của bên chuyển nhượng
 3. Thông tin của bên nhận chuyển nhượng
 4. Mô tả đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng
 5. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng
 6. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng
 7. Giá, phương thức và thời điểm thanh toán
 8. Các chế tài xử lý hành vi vi phạm hợp đồng
 9. Phương thức giải quyết tranh chấp
 10. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

Bước 3: Thực hiện hợp đồng

Sau khi hợp đồng có hiệu lực, các bên cần tiến hành thực hiện các nghĩa vụ của mình như thanh toán, chuyển giao Giấy chứng nhận phần vốn góp,.. Ở góc độ bên mua, bạn cần tiến hành thủ tục đề nghị công ty thay đổi thông tin thành viên góp vốn trong Sổ đăng ký thành viên đồng thời tiến hành các thủ tục tại Sở kế hoach và đầu tư để thay đổi thông tin thành viên góp vốn.

Để tiến hành mua lại công ty TNHH hai thành viên bạn cần tiến hành theo quy trình các bước như trên nhằm tối ưu hóa quyền, lợi ích cho mình cũng như phòng ngừa các rủi ro pháp lý có liên quan.

https://tuvanltl.com/de-an-thanh-lap-trung-tam-giao-duc-ky-nang-song/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *