Đề án thành lập trung tâm giáo dục kỹ năng sống

Đề án thành lập trung tâm giáo dục kỹ năng sống

Để được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm giáo dục kỹ năng sống thì bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ theo quy định. Trong bộ hồ sơ này, có bao gồm đề án thành lập trung tâm giáo dục kỹ năng sống. Vì đây là loại giấy tờ bắt buộc cho nên bạn cần chuẩn bị đầy đủ để thực hiện thủ tục trên một cách nhanh chóng. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn những nội dung cơ bản của đề án thành lập trung tâm giáo dục kỹ năng sống.

Hiện nay, Bộ giáo dục và đào tạo chưa ban hành biểu mẫu của loại giấy tờ này, cho nên việc chuẩn bị và soạn thảo hoàn toàn phụ thuộc vào văn phòng và kế hoạch riêng của từng tổ chức. Tuy nhiên, khi soạn thảo thì nội dung của đề án cần bao gồm những nội dung như sau:

 1. Quốc hiệu tiêu ngữ
 2. Căn cứ pháp lý để lập đề án: các căn cứ pháp lý chính bao gồm: Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT, Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp tiến hành thủ tục.
 3. Mục tiêu đào tạo của trung tâm: Cần nêu rõ mục tiêu đào tạo của trung tâm đối với học viên trên 3 khía cạnh: kiến thức, kỹ năng, thái độ.
 4. Nhiệm vụ của trung tâm.
 5. Chương trình giảng dạy: Chương trình giảng dạy đối với từng môn học, thời lượng khóa học, đối tượng tuyển sinh.
 6. Nội dung đào tạo: Nêu rõ phương pháp đào tạo, giáo trình, nội dung đào tạo mà trung tâm sẽ sử dụng trong quá trình hoạt động của mình.
 7. Phương án tổ chức và hoạt động: Giới thiệu về công ty, cơ sở vật chất, trang thiết bị được sử dụng.
 8. Cơ cấu tổ chức: Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của công ty cũng như trung tâm nhằm làm rõ cơ cấu điều hành của trung tâm và các tổ chức có liên quan.
 9. Đối tượng và quy mô tuyển sinh.
 10. Ca học dự kiến.
 11. Tài chính: Giới thiệu về vốn đầu tư, quá trình sử dụng vốn đầu tư, kế hoạch và bảng thu học phí.
 12. Đề nghị và cam kết của trung tâm.

Đề án phải được người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên.

Sau khi tiến hành soạn thảo một đề án hoạt động bao gồm những nội dung như trên thì bạn cần chuẩn bị những loại giấy tờ khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT:

Điều 7. Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động

 1. Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động bao gồm:

b) Giấy phép đăng ký kinh doanh;

c) Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

d) Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.”

Đề án thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng sống được xem như một văn bản cho thấy sự chuẩn bị của doanh nghiệp để hoạt động trong lĩnh vực giáo dục kỹ năng sống và cho thấy tính khả thi của dự án. Đây là một căn cứ quan trọng để cơ quan có thẩm quyền xét duyệt cấp phép. Vì vậy, bạn cần tham khảo nhằm chuẩn bị hồ sơ thật đầy đủ để tiết kiệm thời gian thực hiện thủ tục.

https://tuvanltl.com/ho-so-dang-ky-kinh-doanh-cong-ty-tnhh/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

3 Replies to “Đề án thành lập trung tâm giáo dục kỹ năng sống”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *