Mua lại công ty cổ phần

Mua lại công ty cổ phần

Mua lại công ty cổ phần thực chất là tiến hành thâu tóm số cổ phần được nắm giữ bởi cổ đông. Vì vậy, để thực hiện được ý định mua lại công ty cổ phần thì bạn cần tiến hành thâu tóm số cổ phần của các cổ đông. Đối với giao dịch này, việc chuẩn bị ở góc độ pháp lý là rất quan trọng.

Bước 1: Tìm hiểu thông tin về công ty cổ phần

Các thông tin này bao gồm:

 1. Thông tin về cổ đông: Bạn cần tìm hiểu các thông tin như: Họ tên, nơi cư trú, số giấy tờ chứng thực cá nhân đối với chủ sở hữu là cá nhân. Đối với chủ sở hữu là tổ chức thì thông tin bao gồm: Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở, số Quyết định thành lập/mã số doanh nghiệp, thông tin về người đứng đầu/người đại diện theo pháp luật.
 2. Thông tin về tài chính và tài sản: Bạn cần tìm hiểu thông tin về tài chính của công ty thông qua các tài liệu như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng ngân lưu.
 3. Thông tin về tình trạng pháp lý hiện tại của công ty: Bạn cần tìm hiểu các thông tin về tình trạng phá sản hay tạm ngừng kinh doanh của công ty trên các website của Cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia hay của Tòa án nhân dân tối cao.

Bước 2: Tìm hiểu các hạn chế về chuyển nhượng cổ phần

Trong công ty cổ phần có những trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Bạn cần tìm hiểu bên chuyển nhượng cổ phần có thuộc những trường hợp này hay không. Các trường hợp đó bao gồm:

Trường hợp 1: Đối với cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần thành lập dưới 03 năm.

Cổ đông sáng lập là người đứng ra thành lập và ký tên trên bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần. Trong thời hạn 03 năm đầu tiên, cổ đông sáng lập được hưởng những ưu đãi nhưng cũng phải chịu một số hạn chế theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 3 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014:

3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.”

Trường hợp 02: Cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có nhiều phiếu biểu quyết hơn so với cổ phần phổ thông. Điều này cho các chủ thể nắm giữ loại cổ phần này lợi thế khi tiến hành biểu quyết. Tuy nhiên, các chủ thể nắm giữ cũng phải chịu một số hạn chế như không được chuyển nhượng cho thủ thể khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 116 Luật doanh nghiệp 2014:

3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.”

Trong trường hợp bên chuyển nhượng không thuộc những trường hợp nêu trên thì các bên có thể tiến hành giao kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Nội dung của hợp đồng bao gồm:

 1. Tên hợp đồng, thời gian và thời điểm ký kết hợp đồng;
 2. Thông tin của bên chuyển nhượng;
 3. Thông tin của bên nhận chuyển nhượng;
 4. Mô tả đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng;
 5. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng;
 6. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng;
 7. Giá, phương thức và thời điểm thanh toán;
 8. Các chế tài xử lý hành vi vi phạm hợp đồng;
 9. Phương thức giải quyết tranh chấp;
 10. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Bước 3: thực hiện các thủ tục hành chính

Trường hợp bạn nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập, thì bạn cần tiến hành thủ tục thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập. Đối với trường hợp nhận chuyển nhượng cổ đông thường thì cần yêu cầu công ty thay đổi thông tin trong sổ đăng ký cổ đông.

Như vậy, quy trình mua lại công ty cổ phần bao gồm các bước như trên. Bạn cần tiến hành một cách cẩn thận, đầy đủ nhằm đảm bảo tính pháp lý cho giao dịch, tránh trường hợp phát sinh tranh chấp.

https://tuvanltl.com/de-an-thanh-lap-trung-tam-giao-duc-ky-nang-song/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *