Thủ tục mở trung tâm gia sư

Thủ tục mở trung tâm gia sư

Hoạt động dạy thêm của trung tâm gia sư là một hoạt động cần phải xin phép hoạt động nhằm đảm bảo hoạt động hợp pháp. Để thành lập một trung tâm gia sư, bạn cần trải qua một quy trình gồm các bước chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 1: Lựa chọn thành lập doanh nghiệp hay hoạt động với tư cách pháp nhân

Để thành lập trung tâm gia sư, bạn có thể lựa chọn thành lập doanh nghiệp hoặc hoạt động với tư cách cá nhân. Nếu lựa chọn thành lập doanh nghiệp, bạn cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và nộp tại cơ quan có thẩm quyền. Để thành lập doanh nghiệp theo quy định hiện hành không khó, bạn cần lựa chọn loại hình tùy theo quy mô và hướng phát triển doanh nghiệp… cùng một số thông tin khác. Điều này đã được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và hướng dẫn tại Nghị định 78/2015.NĐ-CP rất rõ.

Bước 2: Đề nghị cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Hồ sơ để nghị cấp giấy phép hoạt động dạy thêm, học thêm được tiến hành theo quy định tại Điều 12 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT:

“ 1. Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

a) Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

b) Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại Điều 8 quy định này.

c) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

2. Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

a) Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Uỷ ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định tại Khoản 1, Điều 6 quy định này;

b) Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

c) Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định tại Khoản 5, Điều 8 quy định này;

d) Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

đ) Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

e) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.”

Việc có được cấp phép hoạt động dạy thêm, học thêm/ Trung tâm gia sư hay không phụ thuộc vào hai yếu tố: Hồ sơ pháp lý và cơ sở vật chất thực tế. Cơ quan có thẩm quyền sẽ kết hợp việc thẩm định hồ sơ pháp lý liên quan đến kế hoạch hoạt động, nhân sự giáo viên và trang thiết bị, phòng ốc…. bạn cần tham khảo quy định chi tiết và được tham vấn bởi đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép.

https://tuvanltl.com/mau-hop-dong-thue-nha-lam-van-phong/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *