Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Câu hỏi: Công ty chúng tôi là công ty vận tải có vốn đầu tư nước ngoài, nay muốn kinh doanh loại hình vận tải đa phương thức quốc tế. Vậy để kinh doanh loại hình này chúng tôi cần đáp ứng điều kiện gì?

Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi về cho chúng tôi. Với trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Vận tải đa phương thức quốc tế là vận tải đa phương thức từ nơi người kinh doanh vận tải đa phương thức tiếp nhận hàng hóa ở Việt Nam đến một địa điểm được chỉ định giao trả hàng ở nước khác và ngược lại.

Hoạt động kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Do đó, khi công ty bạn muốn kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định. Cụ thể, tại Điều 1 Nghị định 144/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế như sau:

“1. Doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế sau khi có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Duy trì tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương hoặc có phương án tài chính thay thế theo quy định của pháp luật;

b) Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương.”

Với quy định này cho thấy không có sự phân biệt về mặt thủ tục để xin Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

https://tuvanltl.com/dich-vu-lam-giay-phep-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *