Tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế để làm gì ?

Tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế để làm gì ?

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách  du lịch. Kinh doanh dịch vụ lữ hành bao gồm lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế.

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách nội địa. Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài. Theo quy định tại Nghị định 168/2017/NĐ-CP thì Doanh nghiệp thực kinh doanh lữ hành phải ký quỹ theo các mức ký quỹ tương ứng với phạm vi hoạt động như sau:

Điều 14. Mức ký quỹ và phương thức ký quỹ

1. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

2. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

a) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

b) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

c) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

3. Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Tiền ký quỹ đóng vai trò là khoản tiền đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của Doanh nghiệp với đối với khách du lịch. Việc ký quỹ còn được hiểu là khả năng tài chính của doanh nghiệp, cam kết trách nhiệm với du khách và cơ quan quản lý nhà nước.

Trên đây là một số quy định chung về “Tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế để làm gì ?” nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *