Giảm tiền ký quỹ cho doanh nghiệp lữ hành

Giảm tiền ký quỹ cho doanh nghiệp lữ hành Dịch vụ du lịch, lữ hành là một trong những ngành kinh doanh trọng điểm tác động kinh tế vùng nhưng đang phải chịu ảnh hưởng trầm trọng, nặng nề của Xem thêm

Giảm mức ký quỹ cho doanh nghiệp lữ hành đến năm 2023

Giảm mức ký quỹ cho doanh nghiệp lữ hành đến năm 2023 Câu hỏi: Tôi là doanh nghiệp lữ hành quốc tế được cấp giấy phép từ 2020. Tôi được biết hiện có chính sách giảm mức ký quỹ cho doanh Xem thêm

Giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023

Giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023 Câu hỏi: Tôi kinh doanh lữ hành được 3 năm nay và được biết Doanh nghiệp lữ hành được giảm 80% tiền ký quỹ. Việc giảm Xem thêm

Trường hợp nào bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành ?

Trường hợp nào bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành ? Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL thì có 3 trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh Xem thêm

Tại sao doanh nghiệp kinh doanh lữ hành phải ký quỹ?

Tại sao doanh nghiệp kinh doanh lữ hành phải ký quỹ? Trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, ký quỹ là việc mà Doanh nghiệp gửi một khoản tiền theo quy định của pháp luật vào tài khoản Xem thêm

Tẩy xóa, sửa chữa các nội dung trong Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Tẩy xóa, sửa chữa các nội dung trong Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa có bao gồm những thông tin mang tính chất mặc định, chỉ có được sửa đổi, cấp Xem thêm

Không bảo đảm đủ số tiền ký quỹ đối với hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa

Không bảo đảm đủ số tiền ký quỹ đối với hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa Để tiến hành cung ứng dịch lữ hành nội địa, tổ chức/doanh nghiệp phải được được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy Xem thêm