Tẩy xóa, sửa chữa các nội dung trong Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Tẩy xóa, sửa chữa các nội dung trong Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa có bao gồm những thông tin mang tính chất mặc định, chỉ có được sửa đổi, cấp Xem thêm

Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà không có Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà không có Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà không có Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là một Xem thêm

Không bảo đảm đủ số tiền ký quỹ đối với hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định

Không bảo đảm đủ số tiền ký quỹ đối với hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định Để được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng Xem thêm

Không làm thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Không làm thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Đối với các doanh nghiệp đang tiến hành hoạt động trong ngành nghề kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, trong một số trường hợp cần tiến Xem thêm

Xử phạt vi phạm về kinh doanh lữ hành du lịch

Xử phạt vi phạm về kinh doanh lữ hành du lịch Hiện nay, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành du lịch được thực hiện theo Nghị định 158/2013/NĐ-CP. Trong lĩnh Xem thêm