Giảm 80% tiền ký quỹ là bao nhiêu?

Giảm 80% tiền ký quỹ là bao nhiêu?

Câu hỏi: Tôi có dự định mở công ty kinh doanh lữ hành và được biết nhà nước có chính sách giảm 80% tiền ký quỹ. Vậy chính sách này đã có hiệu lực hay chưa và theo đó tôi phải ký quỹ bao nhiêu Nhờ công ty tư vấn giúp tôi. Tôi chân thành cảm ơn.

(Chị Cao Thị Phú Q., Quận 3, Tp Hồ Chí Minh)

Trả lời: LTL chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm gửi câu hỏi cho Bộ phận tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành có hiệu lực từ ngày 28/10/2021 đã chính thức ban hành mức giảm tiền ký quỹ cho doanh nghiệp lữ hành tương ứng với mức 80% so với trước đây. Cụ thể như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 14 như sau:

“1. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

2. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

a) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;

b) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;

c) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng”.

Như vậy, quý doanh nghiệp có thể căn cứ trên phạm vi hoạt động dự kiến là nội địa hay quốc tế mà xác định ký quỹ mức tương ứng.

Trên đây là một số quy định chung về Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *