Giảm tiền ký quỹ cho doanh nghiệp lữ hành

Giảm tiền ký quỹ cho doanh nghiệp lữ hành

Dịch vụ du lịch, lữ hành là một trong những ngành kinh doanh trọng điểm tác động kinh tế vùng nhưng đang phải chịu ảnh hưởng trầm trọng, nặng nề của dịch bệnh. Theo quy định tại Nghị định 168/2017/NĐ-CP trước đây thì mức ký quỹ đối với Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đặt ra nhiều khó khăn hơn nữa cho Doanh nghiệp lữ hành đã hoạt động lẫn doanh nghiệp muốn thâm nhập thị trường. Cụ thể:

Điều 14. Mức ký quỹ và phương thức ký quỹ

1. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

2. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

a) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

b) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

c) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

Thông qua Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành, Chính phủ đã đồng ý giảm tiền ký quỹ cho doanh nghiệp lữ hành tương ứng với mức 80% so với trước đây. Cụ thể như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 14 như sau:

“1. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

2. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

a) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;

b) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;

c) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng”.

Đây là một chính sách kích thích, tạo điều kiện và xóa đi tâm lý e ngại của doanh nghiệp lữ hành, thúc đẩy ngành du lịch phục hồi và phát triển trở lại trong thời gian sắp tới.

Trên đây là một số quy định chung về Giảm tiền ký quỹ cho doanh nghiệp lữ hành nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *