Hợp đồng mua bán công ty trách nhiệm hữu hạn

Hợp đồng mua bán công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn hiện nay theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 gồm 2 loại: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Sự khác biệt cơ bản giữa 2 loại hình doanh nghiệp này là ở số lượng thành viên có trong công ty. Do đó, việc mua bán hai loại hình công ty cũng có một số khác biệt nhất định.

1. Quyền bán công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp đối vốn, chủ doanh nghiệp hoặc các thành viên đóng góp, đầu tư tài sản để tạo thành vốn góp cho doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn không được phép mua bán một cách trực tiếp, tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp lại quy định về điều kiện và các trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, do đó, việc chuyển nhượng quyền sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được thực hiện dưới hình thức chuyển nhượng toàn bộ  phần vốn góp từ các thành viên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn sang cho các tổ chức, cá nhân khác. Hoặc chuyển nhượng một phần.

Tuy nhiên, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty – Khoản 1 Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014), hình thức chuyển nhượng vốn góp trong công ty là chuyển nhượng toàn bộ hay một phần.

2. Nội dung hợp đồng mua bán công ty trách nhiệm hữu hạn

Hợp đồng mua bán công ty trách nhiệm hữu hạn được thể hiện dưới hình thức một văn bản, xác lập dựa trên ý chí của mỗi bên và đảm bảo một số nội dung cơ bản như:

  • Thứ nhất, thông tin về bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng;
  • Thứ hai, đối tượng của hợp đồng;
  • Thứ ba, giá chuyển nhượng;
  • Thứ tư, hình thức và thời hạn thanh toán;
  • Thứ năm, thay đổi, bổ sung các điều khoản của hợp đồng;
  • Thứ sáu, các điều khoản về bồi thường thiệt hại, lãi chậm trả (nếu có);
  • Thứ bảy, tranh chấp và phương thức giải quyết tranh chấp

3. Hệ quả sau khi chuyển nhượng doanh nghiệp

 Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Khoản 1 Điều 77 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty kết nạp thêm thành viên mới, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng, tặng cho hoặc kết nạp thành viên mới.”

 Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Khoản 3 Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Điều 53. Chuyển nhượng phần vốn góp

  1. “Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng”.

Vốn điều lệ có ý nghĩa gì?

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Hợp đồng mua bán công ty trách nhiệm hữu hạn nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *