Hợp đồng tặng cho doanh nghiệp tư nhân

Hợp đồng tặng cho doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp (Khoản 1 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014). Vì là loại hình doanh nghiệp đối nhân và không có tư cách pháp nhân, thủ tục mua bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân không phức tạp hơn các loại hình doanh nghiệp khác.

1.Nội dung hợp đồng tặng cho doanh nghiệp tư nhân

Luật Doanh nghiệp không quy định về vấn đề tặng cho doanh nghiệp cũng như hình thức của hợp đồng tặng cho doanh nghiệp tư nhân.

Theo quy định tại Điều 457 Bộ luật Dân sự 2015: “Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận”. Như vậy, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp tư nhân có thể được hiểu là sự thỏa thuận giữa bên tặng cho và bên nhận tặng cho về việc bên tặng cho chuyển quyền sở hữu (đổi tên doanh nghiệp tư nhân) cho bên nhận tặng cho doanh nghiệp tư nhân.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 47 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì các bên phải xác lập hợp đồng tặng cho bằng văn bản. Các bên có thể tự do thỏa thuận những vấn đề trong hợp đồng tặng cho, miễn sao những thỏa thuận đó là phù hợp, không trái đạo đức xã hội và không vi phạm điều cấm của pháp luật, ví dụ như: các bên trong hợp đồng; đối tượng của hợp đồng tặng cho; quyền và nghĩa vụ của các bên (nếu có)…

2. Thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định tại Điều 47 Nghị định 78, trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích thì người mua, người được tặng cho, người được thừa kế phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

  • Thứ nhất, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người được thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích;
  • Thứ hai, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế;
  • Thứ ba, hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

Khi nhận hồ sơ đăng ký thay đổi của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Giá mua bán doanh nghiệp

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Hợp đồng tặng cho doanh nghiệp tư nhân nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *