Hợp đồng chuyển nhượng hộ kinh doanh

Hợp đồng chuyển nhượng hộ kinh doanh

Hiện nay, pháp luật hiện hành chưa quy định về chuyển nhượng hộ kinh doanh. Vì vậy, việc thực hiện chuyển nhượng hộ kinh doanh vẫn chưa có hành lang pháp lý. Để thực hiện được ý định chuyển nhượng hộ kinh doanh thì các bên cần tiến hành theo một quy trình bao gồm nhiều bước.

Hộ kinh doanh là một chủ thể không có tư cách pháp nhân. Do đó, không thể trực tiếp tham gia giao dịch chuyển nhượng cho chủ thể khác mà phải thực hiện thông qua các thành viên/đại diện hộ gia đình theo quy định tại Khoản 1 Điều 101 Bộ luật dân sự 2015:

“Điều 101. Chủ thể trong quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân

  1. Trường hợp hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ dân sự thì các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Khi có sự thay đổi người đại diện thì phải thông báo cho bên tham gia quan hệ dân sự biết.

Trường hợp thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ dân sự không được các thành viên khác ủy quyền làm người đại diện thì thành viên đó là chủ thể của quan hệ dân sự do mình xác lập, thực hiện.”

Như vậy, chủ thể của hợp đồng chính là các thành viên của hộ kinh doanh. Vì vậy, khi tiến hành nhận chuyển nhượng tài sản của hộ kinh doanh bạn cần yêu cầu sự tham gia của tất cả các thành viên đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân đứng ra thành lập hoặc chủ hộ gia đình.

Chuyển nhượng hộ kinh doanh thực chất là chuyển nhượng tài sản mà các thành viên/hộ gia đình đang sử dụng để kinh doanh dưới tên hộ kinh doanh. Vì vậy, bạn cần phân loại các loại tài sản cần chuyển nhượng thành 02 nhóm như sau: tài sản không cần đăng ký quyền sở hữu và tài sản cần đăng ký quyền sở hữu để xác định có cần thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực để chuyển nhượng tài sản hay không.

Hợp đồng chuyển nhượng tài sản của hộ kinh doanh cần bao gồm những nội dung chính như sau:

  1. Thông tin của các bên tham gia hợp đồng
  2. Mô tả đối tượng của hợp đồng
  3. Quyền và nghĩa vụ của các bên
  4. Giá và phương thức thanh toán
  5. Thời điểm thanh toán
  6. Phương thức giải quyết tranh chấp
  7. Hiệu lực của hợp đồng

Như vậy, vấn đề chuyển nhượng hộ kinh doanh vẫn chưa được pháp luật quy định. Vì vậy, nếu muốn chuyển nhượng hộ kinh doanh thì bạn cần thực hiện hợp đồng dưới bản chất là mua bán tài sản của hộ kinh doanh nhằm đảm bảo quyền, lợi ích cho mình.

https://tuvanltl.com/hop-dong-mua-ban-cong-ty/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *