Hợp đồng chuyển nhượng giấy phép kinh doanh

Hợp đồng chuyển nhượng giấy phép kinh doanh

Trước hết, giấy phép kinh doanh không phải là một tài sản mà chỉ là một giấy tờ của doanh nghiệp. Vì vậy, giao dịch chuyển nhượng ở đây là chuyển nhượng các tài sản của chủ thể trong nội bộ doanh nghiệp dẫn đến thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh.

Theo quy định của pháp luật không cho phép chuyển nhượng giấy phép kinh doanh. Vì đây không phải là một loại tài sản mà chỉ là một loại giấy tờ. Vì vậy, bạn cần phân biệt rõ nhằm tránh nhầm lẫn gây ra hậu quả pháp lý không đáng có. Nếu ý định của bạn là mua bán công ty/chuyển nhượng cổ phần/vốn góp thì cần xác định đối tượng của hợp đồng sao cho phù hợp.

Cụ thể, đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân thì đối tượng hợp đồng là doanh nghiệp tư nhân với những thông tin như sau: Tên doanh nghiệp tư nhân, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở. Đồng thời, bạn cần làm việc trực tiếp với chủ doanh nghiệp tư nhân để giao kết hợp đồng.

Đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên thì đối tượng của hợp đồng là phần vốn góp của của thành viên. Bạn cần xác định ai là chủ sở hữu của phần vốn góp đó trước khi tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.

Đối với loại hình công ty TNHH một thành viên thì đối tượng của hợp đồng là vốn điều lệ mà chủ sở hữu đã góp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Bạn cần xác định ai là chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên để tiến hành giao kết hợp đồng chuyển nhượng vốn điều lệ.

Đối với công ty cổ phần thì đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng là cổ phần của cổ đông. Vì trong công ty cổ phần, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau do nhiều chủ thể nắm giữ. Vì vậy, xác định đối tượng của hợp đồng là cổ phần thuộc sở hữu của ai là điều rất quan trọng.

Như vậy, đối tượng của hợp đồng không thể là giấy phép kinh doanh. Vì đây hoàn toàn không phải là tài sản. Việc nhầm lẫn giữa thuật ngữ này sẽ dẫn đến nhiều hậu quả pháp lý đáng tiếc.

Sau khi xác định rõ ràng đối tượng của hợp đồng thì cần soạn thảo hợp đồng mua bán công ty/hợp đồng chuyển nhượng cổ phần/vốn điều lệ/phần vốn góp bao gồm những nội dung cơ bản như sau:

  1. Thông tin của các bên tham gia hợp đồng: bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng
  2. Đối tượng của hợp đồng: mô tả chi tiết và đầy đủ các thông tin về đối tượng của hợp đồng. Ví dụ như: số lượng cổ phần của công ty nào, ai là người sở hữu.
  3. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng
  4. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng
  5. Giá cả và phương thức thanh toán
  6. Thời điểm thanh toán
  7. Các cam đoan và đảm bảo của các bên
  8. Các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng
  9. Phương thức xử lý tranh chấp
  10. Hiệu lực của hợp đồng

Như vậy, giấy phép kinh doanh không thể là đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng. Bởi vì đây không phải là một loại tài sản. Bạn cần xác định lại đối tượng của hợp đồng đối với từng trường hợp sao cho phù hợp.

https://tuvanltl.com/hop-dong-mua-ban-cong-ty/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *