Chủ hộ kinh doanh là gì?

Chủ hộ kinh doanh là gì?

Hộ kinh doanh là một loại hình kinh doanh phù hợp với những đối tượng có nhu cầu kinh doanh nhỏ, lẻ. Tại khoản 1 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về hộ kinh doanh như sau: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.” Như vậy, chủ hộ kinh doanh là người đứng đầu hộ kinh doanh cá thể đó, có thể là một người hoặc một nhóm người hoặc một  hộ gia đình.

Đối với chủ thể tham gia thành lập hộ kinh doanh, pháp luật quy định các vấn đề sau:

– Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình  có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

– Được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

– Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại

Vì hộ kinh doanh cá thể không có tư cách pháp nhân, Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động kinh doanh của mình.

https://tuvanltl.com/dieu-kien-thanh-lap-ho-kinh-doanh/

 Trên đây là một số tư vấn nhằm mục đích tham khảo của LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *