Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty 2018

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty 2018

Câu hỏi: Công ty tôi có đổi địa điểm trụ sở kinh doanh, nhưng vì người đại diện của công ty không có mặt ở Việt Nam để ký kết hồ sơ nên chưa làm thủ tục thông báo được. Tôi muốn hỏi thời hạn để làm thủ tục thông báo thay đổi địa chỉ công ty là bao lâu?

Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi về cho chúng tôi. Với trường hợp của bạn LTL xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2014, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các thông tin sau:

– Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

– Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Vốn điều lệ.

Như vậy, địa chỉ trụ sở kinh doanh là một trong những thông tin được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Khi có thay đổi thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nói chung và địa chỉ trụ sở chính nói riêng, doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục thông báo thay đổi đối với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Về thời gian tiến hành thông báo được quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi”. Với quy định này, khi công ty bạn có thay đổi về trụ sở kinh doanh phải tiến hành làm thủ tục thông báo trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Những lưu ý khi thay đổi địa chỉ công ty

  • Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
  • Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
  • Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới.
  •  Việc thay đi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

https://tuvanltl.com/dieu-kien-thanh-lap-ho-kinh-doanh/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *