Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Trong hoạt động kinh doanh, có những ngành nghề mà tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh phải đáp ứng một số điều kiện nhất định cần phải có như: yêu cầu về chứng chỉ hành nghề, yêu cầu về vốn pháp định…những ngành nghề này được xem là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư 2017 định nghĩa về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như sau: “Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng”

Với quy định này có thể thấy rằng, pháp luật rất chú trọng đến vấn đề kinh doanh của các chủ thể và các vấn đề xung quanh như môi trường, sức khỏe cộng đồng, quyền lợi của các bên liên quan… Với những ngành nghề này, doanh nghiệp muốn kinh doanh phải đáp ứng được những điều kiện nhất định và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện mà chủ thể kinh doanh vẫn tiến hành hoạt động kinh doanh thì sẽ có nguy cơ dẫn đến bị phạt và bị đình chỉ kinh doanh do không đáp ứng được những điều kiện của ngành nghề đó.

Để tránh tình trạng các doanh nghiệp không phân biệt được ngành nghề nào là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Quốc hội đã ban hành danh mục các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14. Theo đó ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để doanh nghiệp có thể tham khảo và áp dụng.

https://tuvanltl.com/thanh-lap-ho-kinh-doanh/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *