Cấp lại Giấy phép vận tải container khó không?

Cấp lại Giấy phép vận tải container khó không?

Câu hỏi: Tôi đang thực hiện thủ tục cấp Giấy phép vận tải. Cho tôi hỏi thủ tục Cấp lại Giấy phép vận tải container khó không? Thủ tục thực hiện hồ sơ ở đâu và thành phần hồ sơ cần chuẩn bị phải gồm những giấy tờ nào? 

Trả lời: LTL chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng gửi câu hỏi cho Bộ phận tư vấn của LTL. Liên quan đến thắc mắc của Quý khách hàng, LTL xin được trả lời như sau:

Cấp lại Giấy phép vận tải container khó không phụ thuộc rất nhiều việc Quý Doanh nghiệp có nắm bắt được các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến thủ tục tục này. Hiện nay Nghị định 86/2014/NĐ-CP đã quy định chi tiết về vấn đề này. Giấy phép vận tải của Quý khách hàng đã được cấp có thời hạn 7 năm. Hết thời hạn này, Giấy phép vận tải không còn hiệu lực nữa. Để tiếp tục hoạt động, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục Cấp lại Giấy phép vận tải.

Cấp lại Giấy phép vận tải container khó không?

Thành phần hồ sơ cấp lại Giấy phép vận tải container bao gồm được quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định 86/2014/NĐ-CP như sau:

Điều 21. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh

…..

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh do hết hạn Giấy phép bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;

b) Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;

c) Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 22. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh

1. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh:

a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đến cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan hoặc qua đường bưu điện.

2. Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hết hạn thực hiện như khi cấp lần đầu.

LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các thông tin nhằm mục đích tham khảo như trên.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *