Xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể ở đâu ?

Xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể ở đâu ?

Giấy phép kinh doanh hộ cá thể là loại giấy tờ được cấp cho những hộ gia đình/cá nhân tiến hành thủ tục theo đúng quy định. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép được quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

  1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.”

Để xác định cụ thể cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trước khi tiến hành bạn cần xác định địa chỉ của trụ sở của hộ kinh doanh mà bạn dự tính đặt nằm trong phạm vi quận/huyện nào. Ví dụ: Bạn muốn đặt trụ sở tại địa chỉ thuộc Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh thì bạn cần đến Uỷ ban nhân dân Quận 1 để tiến hành thủ tục.

Sau khi xác định được cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 71. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.”

Theo quy định trên, hồ sơ bao gồm:

  1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
  2. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
  3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;
  4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.

Cơ quan tiến hành thủ tục: Phòng tài chính-kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp quận/huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như vậy, để xác định được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh hộ cá thể thì bạn cần xác định địa chỉ trụ sở nằm trong phạm vi của quận/huyện nào. Thủ tục đăng ký thành lập được tiến hành như trên.

https://tuvanltl.com/von-kinh-doanh-cua-ho-kinh-doanh-ca-the/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *