Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, hư hỏng hay tiêu hủy dưới hình thức khác. Bạn có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành cấp lại với điều kiện tiến hành thủ tục đúng quy định và đóng lệ phí đầy đủ.

Trước khi tiến hành thủ tục đề nghị cấp lại bạn cần có những lưu ý như sau:

Thứ nhất, sau khi được cấp lại, các giấy tờ mặc nhiên hết hiệu lực, Giấy phép kinh doanh có hiệu lực là bản được cấp lại. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 58 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“4. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các lần trước đó không còn hiệu lực.”

Thứ hai, bạn phải nộp một khoản lệ phí nhất định theo quy định tại Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 215/2016/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 2 Thông tư 130/2017/TT-BTC thì lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Stt Nội dung Đơn vị tính Mức thu
1 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp
a Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 100.000
b Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp Đồng/hồ sơ 50.000
2 Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
đ Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên Đồng/tháng 4.500.000

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Khoản 1 Điều 58 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 58. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  1. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Hồ sơ để đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cần bao gồm những giấy tờ như sau:

  1. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  2. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;
  3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Như vậy, trong trường hợp, Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp của công ty bạn bị mất, hư hỏng hay bị tiêu hủy thì bạn có quyền yêu cầu cấp lại. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ bao gồm những loại giấy tờ như trên. Bạn cần chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ trên nhằm tiến hành thủ tục một cách nhanh chóng, thuận tiện.

https://tuvanltl.com/von-kinh-doanh-cua-ho-kinh-doanh-ca-the/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *