Vốn kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể

Vốn kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể

Vốn kinh doanh là một trong những thông tin cơ bản mà bạn phải kê khai với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện khi thành lập hộ kinh doanh. Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu pháp luật hiện hành có quy định về số vốn tối thiểu để thành lập hộ kinh doanh hay không?. Bài viết này sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì không có quy định về số vốn để đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Nói cách khác, hộ kinh doanh có quyền tự do kê khai số vốn mà mình muốn đăng ký. Sở dĩ không có quy định, vì cho dù đăng ký số vốn là bao nhiêu thì chủ hộ gia đình/các thành viên đều phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các nghĩa vụ của hộ kinh doanh. Đồng thời, hộ kinh doanh hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau yêu cầu quy mô vốn khác nhau nên việc quy định về số vốn sẽ dẫn đến tình trạng cứng nhắc, không sát với thực tế.

Khi có nhu cầu đăng ký thành lập hộ kinh doanh, bạn cần chuẩn bị hồ sơ thành lập hộ kinh doanh. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 71. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.”

Theo quy định trên hồ sơ thành lập hộ kinh doanh bao gồm:

  1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
  2. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
  3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;
  4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.

Như vậy, không có quy định về số vốn của hộ kinh doanh nên bạn có thể tự do kê khai số vốn của hộ kinh doanh. Khi tiến hành đăng ký thành lập hộ kinh doanh bạn cần tiến hành chuẩn bị hồ sơ như trên.

https://tuvanltl.com/dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-tu-nhan/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com