Vốn điều lệ tối thiểu của công ty cổ phần

Vốn điều lệ tối thiểu của công ty cổ phần

Vốn điều lệ tối thiểu của công ty cổ phần là gì? Có khái niệm vốn điều lệ tối thiểu hay không? Vốn điều lệ là gì? 

Công ty Cổ phần là một doanh nghiệp phổ biến. Công ty cổ phần là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và được quyền huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là gì?

Điều 111. Vốn công ty cổ phần

1. Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

2. Cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.

3. Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.

4. Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần mà chưa được các cổ đông đăng ký mua.

5. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật Doanh nghiệp 2014.

c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật Luật Doanh nghiệp 2014.

Có khái niệm vốn điều lệ tối thiểu hay không?

Hiện nay không có khái niệm vốn điều lệ tối thiểu cả theo quy định pháp luật và trên thực tế. Vốn điều lệ là vốn đăng ký ban đầu để được hoạt độn của doanh nghiệp, phụ thuộc vào quy mô kinh doanh, ngành nghề hoạt động và định hướng phát triển của doanh nghiệp. 

Vốn điều lệ tối thiểu của công ty cổ phần?

Doanh nghiệp cần lưu ý rằng nếu lĩnh vực, ngàng nghề đăng ký có chưa các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định vì vốn điều lệ không được thấp hơn vốn pháp định yêu cầu. Đây cũng có thể hiểu là vốn điều lệ tối thiểu – vốn tối thiếu khi có ngành nghề yêu cầu vốn pháp định.

Những ngành nghề nào thì yêu cầu vốn pháp định được quy định rời rạc trong nhiều văn bản chuyên ngành khác nhau. Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được hướng dẫn, tư vấn chi tiết về vốn của công ty nếu có ý định thành lập công ty cổ phần.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Vốn điều lệ tối thiểu của công ty cổ phần mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Thành lập công ty có cần bằng cấp không

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Vốn điều lệ tối thiểu của công ty cổ phần”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *