Về mẫu giấy phép kinh doanh  vận tải dành chọ hộ cá thể

Về mẫu giấy phép kinh doanh  vận tải dành chọ hộ cá thể

Tóm tắt câu hỏi: Tư vấn  LTL vui lòng cho hỏi về mẫu giấy phép kinh doanh vận tải dành chọ hộ cá thể ?

Tư vấn LTL trả lời: Trước hết, xin cảm ơn, anh chị đã gửi câu hỏi đến LTL Consultant. Về câu hỏi của anh/chị, chuyên viên tư vấn xin trả lời như sau:
sau khi hoàn thành tất cả những hồ sơ thủ tục theo quy định về việc đề nghị đăng ký kinh doanh vận tải, anh/chị sẽ được cấp mẫu giấy phép kinh doanh vận tải theo phụ lục 2, Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô với nội dung như sau:

  1. Tên và địa chỉ đơn vị kinh doanh;
  2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm: Số, ngày, tháng, năm, cơ quan cấp;
  3. Người đại diện hợp pháp;
  4. Các hình thức kinh doanh;
  5. Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.

Về biểu mẫu của giấy phép đăng ký kinh doanh anh/chị vui lòng tham khảo, phụ lục 2 đính kèm Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như sau:

MẪU GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
((Kèm theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ)

CƠ QUAN CẤP PHÉP (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY PHÉP

KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Số:…………… Cấp lần thứ:……….

(Cấp lần đầu: Số……ngày…..tháng….năm…….nơi cấp…………)

• Cấp cho đơn vị:……………………………………………………………………………………………

• Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

• Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………..

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp) số ……………………. ngày…….tháng……..năm………cơ quan cấp …………………………………………

• Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………….

• Được phép kinh doanh các loại hình vận tải bằng xe ô tô:

– …………………………………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………………………………

…….., ngày....tháng...năm…
Cơ quan cấp phép
(Ký tên, đóng dấu)

ớng dẫn: Kính thước, kiểu chữ, cỡ chữ và màu sắc:

– Giấy phép kinh doanh vận tải được in trên khổ giấy A4, nền màu hồng có vân hoa.

– Kiểu chữ, cỡ chữ và màu chữ:

+ Dòng “GIẤY PHÉP” và dòng “KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ” in phông chữ Times New Roman, chữ in hoa, cỡ chữ từ 14 -18, màu đỏ đậm;

+ Các dòng chữ khác in phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14-16, màu xanh đen.

– Các loại hình ghi trên Giấy phép: kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; kinh doanh vận chuyển khách du lịch; kinh doanh vận tải hàng hoá bàng công-ten-nơ; kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô.

https://tuvanltl.com/gia-han-phu-hieu-xe-tai-2020/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *