Tìm hiểu vốn điều lệ

Tìm hiểu vốn điều lệ

Doanh nghiệp trước khi thành lập rất quan tâm Tìm hiểu vốn điều lệ? Vốn điều lệ là gì? Thời hạn góp là bao lâu? Ý nghĩa của vốn điều lệ như thế nào trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp? Mức phí môn bài phải đóng như thế nào khi kê khai vốn điều lệ?

Hiện nay, doanh nghiệp có thể tìm hiểu vốn điều lệ tại Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản liên quan. LTL xin gửi đến doanh nghiệp một số thông tin cơ bản liên quan đến vốn điều lệ như sau:

1. Tìm hiểu vốn điều lệ

Khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 định nghĩa về vốn điều lệ như sau:

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

2. Thời hạn góp vốn điều lệ

Trước khi Luật doanh nghiệp 2014 vào ngày 01/07/2015:

  • Công ty TNHH là 36 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Công ty Cổ phần là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Sau khi Luật doanh nghiệp 2014 vào ngày 01/07/2015:

  • Cả Công ty TNHH và cổ phần đều là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Về cơ bản, các thành viên hoặc cổ đông có thể thanh toán/ hoàn tất việc góp vốn trong trong thời gian ngắn hơn so với thời hạn này do thỏa thuận. 

3. Ý nghĩa của vốn điều lệ

Vốn điều lệ là một khái niệm cơ bản của Luật doanh nghiệp 2014. Theo đó, có thể hiểu vốn điều lệ là tổng giá trị phần vốn góp hoặc mệnh giá của các cổ phần mà các thành viên Công ty TNHH hoặc cổ động của Công ty cổ phần cam kết sẽ góp hoặc thanh toán hoặc đã thực góp hoặc đã thanh toán.

Vốn điều lệ phải được ghi trong điều lệ công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Vốn điều lệ có ý nghĩa như sau:

  • Sự cam kết mức trách nhiệm bằng vật chất của các thành viên góp vốn/ cổ đông với khách hàng, đối tác;
  • Là vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp;
  • Là cơ sở đê phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn/cổ đông;
  • Đối với các loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn thì thành viên góp vốn/ cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết.

4. Các mức lệ phí môn bài tương ứng

Mức phí môn bài của doanh nghiệp được án định dựa trên mức vốn điều lệ của doanh nghiệp. Cụ thể:

  • Tổ chức có vốn điều lệ/ vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: mức phí môn bài là 3.000.000 đồng/ năm.
  • Tổ chức có vốn điều lệ/ vốn đầu tư dưới 10 tỷ đồng: mức phí môn bài là 2.000.000 đồng/ năm.

Nếu doanh nghiệp thành lập vào nửa cuối năm thì chỉ đóng 1/2 mức thuế môn bài của năm đó.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Tìm hiểu vốn điều lệ nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *