Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân không có bất cứ khó khăn nào theo quy định của luật hiện hành. Tuy nhiên, Quý khách hàng cần chú ý tìm hiểu kỹ các đặc điểm, ưu nhược điểm của loại hình này trước khi lựa chọn thành lập vì nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Ví dụ: phạm vi chịu trách nhiệm, khả năng huy động vốn, chuyển nhượng vốn, quyền thành lập chi nhành có hay không? v.v.. 

Vậy điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm những điều kiện gì? Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị để tiến hành thủ tục thành lập bao gồm những tài liệu nào?

1. Chọn thành lập doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp nào?

Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về loại hình Doanh nghiệp tư nhân với các đặc điểm cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Từ quy định này có thể nhìn thấy, doanh nghiệp tư nhân có ưu điểm là chủ sở hữu có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến công ty; Không làm thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản góp vốn của cá nhân sang cho công ty nên không làm hạn chế khả năng sử dụng tài sản góp vốn của chủ sở hữu. Loại hình doanh nghiệp này chỉ áp dụng đối với các cá nhân hoạt động kinh doanh, sản xuất với quy mô vừa và nhỏ, không có nhu cầu phình to hoạt động kinh doanh quá mức và không huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu.

2. Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân nói chung phải đảm bảo các yếu tố sau:

  • Tên doanh nghiêp: Đầy đủ các thành tố và không bị trùng với doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.
  • Trụ sở chính: hợp pháp, có địa chỉ rõ ràng.
  • Chủ doanh nghiệp không thuộc các trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.
  • Vốn điều lệ đảm bảo không thấp hơn vốn pháp định nếu có đăng ký ngành nghề yêu cầu vốn pháp định .
  • Mỗi cá nhân chỉ được làm chủ duy nhất một doanh nghiệp tư nhân.

3. Hồ sơ thành lâp doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân tương đối đơn giản hơn các loại hình doanh nghiệp khác. Cụ thể được quy định tại Điều 20 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn cho trường hợp cụ thể của mình.

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *