Thủ tục xin giấy phép tư vấn du học 2017

Thủ tục xin giấy phép tư vấn du học 2017

Câu hỏi:

Kính chào LTL, tôi hiện đang muốn thành lập trung tâm tư vấn du học nên có một số câu hỏi như sau: Thủ tục xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học được quy định như thế nào, cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép và mất bao lâu thì tôi có thể có giấy phép?

Xin cảm ơn bạn vì đã quan tâm và đặt câu hỏi cho chúng tôi, LTL Consultants xin giải đáp câu hỏi của bạn như sau:

Để có thể hoạt động dịch vụ tư vấn du học thì các trung tâm tư vấn du học cần phải trải qua thủ tục xin cấp giấy phép tư vấn du học theo quy định của pháp luật như sau:

1. Thẩm quyền cấp giấy phép tư vấn du học.

Căn cứ Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg quy định như sau: Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Vậy thẩm quyền cấp giấy phép tư vấn du học thuộc về Sở Giáo dục và đào tạo.

2. Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Căn cứ Khoản 3 Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định như sau:

“Trình tự thực hiện:

  • Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
  • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.
  • Trong quá trình hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Trình tự điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thực hiện như quy định.”

Bên cạnh đó Điều 12 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg cũng quy định:

  • “Tổ chức dịch vụ tư vấn du học nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo quy định tại Điều 11 Quyết định này tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở.
  • Trong thời gian 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Vậy có thể tóm gọn cơ bản trình tự thủ tục như sau:

Bước 1: Nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học đến Sở Giáo Dục và Đào Tạo nơi đặt trụ sở trung tâm.

Bước 2: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận nếu hồ sơ đạt yêu cầu sau thẩm định.

Thời gian của toàn bộ thủ tục có thể lên tới 25 ngày theo quy định của pháp luật.

https://tuvanltl.com/dich-vu-lam-giay-phep-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *