Thủ tục thay đổi con dấu

Thủ tục thay đổi con dấu

Doanh nghiệp thay đổi con dấu trong trường hợp nào?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có thể phải thay đổi con dấu trong các trường hợp sau:

  • Thay đổi tên công ty;
  • Thay đổi trụ sở chính khác quận;
  • Thay đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Hợp nhất doanh nghiệp dẫn đến thay đổi mã số thuế/ mã số doanh nghiệp trên con dấu;
  • Thay đổi hình thức, nội dung, số lượng con dấu phù hợp theo Điều 14 Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp 2014.

Điều 14. Hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu

1. Doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu:

a) Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

c) Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định Khoản 1 Điều này, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan khi sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu. Tranh chấp giữa doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan về từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh sử dụng trong nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp được giải quyết tại Tòa án hoặc trọng tài. Doanh nghiệp phải chấm dứt việc sử dụng con dấu có từ ngữ, ký hiệu hoặc hình ảnh vi phạm quy định tại Điều này và chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại phát sinh theo quyết định có hiệu lực thi hành của Tòa án hoặc trọng tài.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm thẩm tra nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục thông báo mẫu con dấu cho doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi con dấu thực hiện như thế nào? 

Doanh nghiệp thực hiện Thủ tục thay đổi con dấu tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với các thành phần hồ sơ như sau:

  • Thông báo sử dụng mẫu dấu hoặc thông báo thay đổi mẫu dấu;
  • Giấy ủy quyền cho cá nhân nộp thông báo mẫu dấu hoặc hợp đồng dịch vụ và giấy giới thiệu nếu ủy quyền cho tổ chức dịch vụ thông báo mẫu dấu;
  • CMND/ Pasport hoặc giấy tờ khác tương đương của cá nhân được ủy quyền

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét và chấp thuận Mẫu dấu đã thay đổi của doanh nghiệp.

Có được đặt tên công ty bằng tiếng anh không?

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Thủ tục thay đổi con dấu nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants. Hãy liên hệ để được tư vấn miễn phí cho trường hợp cụ thể của mình.

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Khởi nghiệp kinh doanh online với số vốn 0 đồng. Hiện khóa học marketing làm chủ việc quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp chỉ với 600.000 đồng nay chỉ còn 360.000 đồng (giảm 40%) khi mua kèm mã giảm giá tuvanltl. Ấn nút và nhận khuyến mãi ngay nhé. Xem ngay.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *