Thủ tục thành lập công ty nghệ thuật

Thủ tục thành lập công ty nghệ thuật

Các môn năng khiếu hiện nay cũng được quý phụ huynh đầu tư cho con em học tập không kém các môn học chính khóa trong nhà trường nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện. Nắm bắt nhu cầu có thật đó, nhiều trung tâm dạy nghệ thuật như hát, múa, vẽ tranh… cũng ra đời. Để thành lập và hoạt động trung tâm dạy nghệ thuật các môn năng khiếu, bạn phải tiến hành đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp hoặc lựa chọn chủ thể kinh doanh phù hợp và làm thủ tục xin cấp phép mở trung tâm dạy thêm tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bước 1: Đăng ký thành lập doanh nghiệp/ 

Ở bước này, bạn cần quyết định loại hình doanh nghiệp mà mình sẽ thành lập tại Sở kế hoạch và đầu tư (công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân. Tùy vào điều kiện và trường hợp của mình, bạn lựa chọn hình thức công ty cho phù hợp. Bởi vì, không có loại hình công ty nào mang ưu điểm tuyệt đối mà đều có ưu, nhược điểm riêng phù hợp với mục đích và định hướng kinh doanh của doanh nghiệp. Hồ sơ để tiến hành thành lập các loại hình doanh nghiệp trên được quy định tại Điều 21 Nghị định 78/2015/NĐ-CP đối với doanh nghiệp tư nhân, Điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP đối với công ty TNHH một thành viên và Điều 22 Nghị định này đối với các loại hình còn lại. Bạn cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nhằm tiến hành thành lập doanh nghiệp một cách nhanh nhất.

Bước 2: Đăng ký thành lập và hoạt động trung tâm nghệ thuật

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT:

“2. Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong quy định này được hiểu là hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu người học không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt.”

Như vậy, hoạt động đào tạo các môn nghệ thuật, có tính chất năng khiếu cũng được coi là hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo quy định trên. Vì vậy bạn cần tiến hành thủ tục để được cơ quan nhà nước cấp phép hoạt động. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT:

2. Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Nội dung tờ trình nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

b) Giấy phép đăng ký kinh doanh;

c) Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

d) Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.”

Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động, thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ để tiến hành thủ tục đăng ký xác nhận hoạt động theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT:

2. Hồ sơ đăng ký hoạt động của các cơ sở giáo dục bao gồm:

a) Công văn đăng ký tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

b) Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

c) Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.”

Như vậy, để thành lập trung tâm nghệ thuật thì cần tiến hành một quy trình như trên: Đăng ký thành lập doanh nghiệp và đăng ký thành lập và hoạt động của trung tâm. Bạn cần tiến hành đầy đủ theo quy định trên để tiến hành thủ tục một cách nhanh chóng.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-mo-trung-tam-luyen-thi/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com