Đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Nếu muốn thành lập hộ kinh doanh cá thể thì bạn cần tiến hành thủ tục thành lập hộ kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện. Để tiến hành thủ tục này một cách nhanh chóng, thuận tiện bạn cần tham khảo quy định của pháp luật. Trong bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Căn cứ pháp lý để thực hiện thủ tục:

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 02/2019/BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ kế hoạch và đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh được tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 71. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.”

Như vậy, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh bao gồm những loại giấy tờ như sau:

  1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
  2. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
  3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;
  4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.

Sau khi nộp đầy đủ các loại giấy tờ trên thì bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập hộ kinh doanh sau 03 ngày làm việc theo quy định tại Khoản 3 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“3. Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.”

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh nhìn chung được tiến hành đơn giản, nhanh chóng. Vì vậy, bạn cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định để tiến hành thủ tục một cách nhanh chóng và thuận tiện.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-nghe-thuat/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *