Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH

Việc tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn điều lệ trong quá trình hoạt động kinh doanh là việc làm tất yếu và thường xuyên đối với doanh nghiệp. Vậy, Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH được tiến hành như thế nào? Có mấy bước thực hiện? LTL Consultants xin được làm rõ trong bai viết sau đây.

Công ty TNHH được tăng vốn trong trường hợp nào?

Điều 68. Thay đổi vốn điều lệ

1. Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Tăng vốn góp của thành viên;

b) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

2. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật này. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH

Để thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH, doanh nghiệp cần tiến hành các bước sau:

Bước 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn điều lệ tại Cơ quan có thẩm quyền. Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

  • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (do chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản).Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
  • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới);
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới):   

       – Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.                                                   

       – Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực

      – Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức(nội dung văn bản ủy quyền được quy định tại điều 15 Luật doanh nghiệp);

      – Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong vòng 3 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới với thông tin vốn điều lệ đã được thay đổi.

Bước 2: Điều chỉnh các hồ sơ kê khai thuế môn bài tại cơ quan thuế.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Ngành nghề phải có giấy phép kinh doanh

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *