Thủ tục mở trung tâm năng khiếu

Thủ tục mở trung tâm năng khiếu

Trường hợp muốn mở lớp dạy năng khiếu thì không tiến hành nhỏ lẻ cho cá nhân, tự phát sinh trên thực tế và  không được đặt bảng biển quảng cáo và được hiểu là “hoạt động ngầm”. Chỉ khi bạn đầy đủ các điều kiện mở trường năng khiếu thì mới được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Trước hết bạn phải có đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất đáp ứng theo quy định lần lượt tại Điều 4 Điều 5 Điều 6 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT:

Điều 4. Cơ sở vật chất

  1. Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định.
  2. Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học.

Điều 5. Giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên

  1. Có đủ điều kiện về sức khoẻ.
  2. Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
  3. Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.

Điều 6. Giáo trình, tài liệu

Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 7, Điều 8 của Quy định này chấp thuận; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.”

Sau khi đáp ứng đầy đủ những quy định như trên, bạn cần tiến hành một quy trình bao gồm những thủ tục sau đây để đưa trung tâm năng khiếu đi vào hoạt động.

Bước 1: Đề nghị cấp phép hoạt động trung tâm năng khiếu

Hồ sơ đề nghị theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT bao gồm:

– Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Nội dung tờ trình nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

– Giấy phép đăng ký kinh doanh;

– Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

– Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

Bước 2: Xác nhận đăng ký hoạt động trung tâm

Hồ sơ đăng ký  theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT bao gồm:

– Công văn đăng ký tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

– Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

– Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện

Như vậy, thủ tục mở trung tâm năng khiếu được quy định tại Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT  bao gồm 2 bước: Cấp phép hoạt động và đăng ký hoạt động. Bạn cần tiến hành thủ tục đúng theo quy định để tiến hành thủ tục một cách nhanh chóng, tiết kiệm công sức cho mình.

https://tuvanltl.com/cac-truong-hop-mien-giay-phep-lao-dong/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Thủ tục mở trung tâm năng khiếu”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *