Thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm

Thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm

Để thành lập được công ty đào tạo kỹ năng mềm thì bạn cần đáp ứng một số điều kiện theo quy định của pháp luật. Trong bài viết này sẽ nêu ra những điều kiện để đưa công ty đào tạo kỹ năng mềm đi vào hoạt động hợp pháp.

Trước hết cần phải hiểu hoạt động đào tạo kỹ năng mềm chính là một hoạt động đào tạo kỹ năng sống theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT:

“1. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong quy định này được hiểu là hoạt động giáo dục giúp cho người học hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống.”

Trước khi được cấp phép hoạt động cũng như trong suốt quá trình hoạt động, bạn cần duy trì đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, giáo viên để tránh trường hợp bị xử phạt khi cơ quan nhà nước tiến hành thanh tra, kiểm tra. Cụ thể, các điều kiện để được hoạt động đào tạo kỹ năng sống như sau:

Thứ nhất, điều kiện về cơ sở vật chất được quy định tại Điều 4 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT như sau:

Về Cơ sở vật chất

  1. Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định.
  2. Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học.”

Thứ hai, điều kiện về giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên được quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT:

Về Giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên

  1. Có đủ điều kiện về sức khoẻ.
  2. Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
  3. Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.”

Thứ ba, điều kiện về giáo trình, tài liệu sử dụng trong quá trình hoạt động được quy định tại Điều 6 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT:

Về Giáo trình, tài liệu

Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 7, Điều 8 của Quy định này chấp thuận; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.”

Khi xem xét mình đáp ứng đầy đủ những điều kiện trên thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ để tiến hành thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động. Đồng thời, trong suốt quá trình hoạt động bạn cần duy trì những điều kiện theo quy định như trên. Bởi vì, cơ quan nhà nước thường có những đợt thanh tra, kiểm tra các trung tâm.

Thủ tục đề nghị cấp phép được quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT trong đó nêu rõ doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ để chứng minh mình thỏa mãn các điều kiện trên gồm:

a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Nội dung tờ trình nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

b) Giấy phép đăng ký kinh doanh;

c) Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

d) Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.”

Như vậy, trước khi tiến hành thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo kỹ năng mềm, bạn cần kiểm tra công ty của mình đã đáp ứng đầy đủ những điều kiện trên hay chưa. Trong trường hợp đã đáp ứng đầy đủ, bạn nên chuẩn bị hồ sơ để tiến hành thủ tục theo quy định như trên.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-mo-trung-tam-nang-khieu/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *