Thủ tục thành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ

Thủ tục thành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ

Các trung tâm dạy trẻ tự kỷ đang góp phần quan trọng trong việc giúp các em hòa nhập lại với cộng đồng. Đây là một hình thức tổ chức mang tính chất nhân văn. Tuy nhiên, để tiến hành hoạt động, bạn cần tiến hành một số thủ tục theo quy định của pháp luật. Bởi vì, việc tiến hành hoạt động dạy trẻ tự kỷ là một hoạt động đặc thù cần được cơ quan nhà nước thẩm định kỹ càng trước khi cấp phép hoạt động.

Trước khi tiến hành nộp hồ sơ để thành lập và cấp phép hoạt động trung tâm dạy trẻ tự kỷ, bạn cần đảm bảo trung tâm đáp ứng những điều kiện được quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH:

Điều 7. Điều kiện thành lập Trung tâm

Trung tâm được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

  1. Có đề án thành lập Trung tâm, trong đó xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ;
  2. Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu hỗ trợ giáo dục người khuyết tật của địa phương;
  3. Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.
  4. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.”

Việc đáp ứng đầy đủ những điều kiện theo quy định của pháp luật là rất quan trọng. Bởi vì, trong quá trình bạn nộp hồ sơ thì sẽ có các đoàn của cơ quan nhà nước tiến hành thanh tra, kiểm tra những điều kiện này để quyết định cấp phép cho trung tâm hoạt động. Trong trường hợp, bạn đáp ứng đầy đủ những điều kiện trên, thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư liên tịch 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH:

Điều 15. Hồ sơ thành lập

Hồ sơ thành lập Trung tâm gồm:

  1. Hồ sơ thẩm định

a) Đề án thành lập Trung tâm;

b) Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập Trung tâm, dự thảo Quyết định thành lập hoặc dự thảo Quyết định cho phép thành lập Trung tâm; dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);

c) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập Trung tâm;

d) Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.”

Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ để tiến hành thủ tục đề nghị cho phép hoạt động trên nền tảng hồ sơ cấp phép đã hoàn chỉnh trước đó theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Thông tư liên tịch 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH.

Như vậy, để một trung tâm dạy trẻ tự kỷ đi vào hoạt động bạn cần tiến hành qua 2 bước: Đăng ký thành lập và đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thủ tục được thực hiện theo quy định như đã nêu trên.

https://tuvanltl.com/cac-truong-hop-mien-giay-phep-lao-dong/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *