Thành lập trung tâm bồi dưỡng kiến thức

Thành lập trung tâm bồi dưỡng kiến thức

Trung tâm bồi dưỡng kiến thức là một loại hình cung ứng dịch vụ dạy thêm, học thêm. Vì vậy, trình tự, thủ tục thành lập hay nguyên tắc hoạt động đều phải tuân thủ như đối với trung tâm dạy thêm, học thêm. Để thành lập trung tâm bồi dưỡng kiến thức bạn cần tiến hành thủ tục như đối với trường hợp dạy thêm, học thêm.

Tuy nhiên, Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc dạy thêm, học thêm.

Quyết định đã bãi bỏ một số điều như sau:

Điều 6. Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Điều 8. Yêu cầu đối với người dạy thêm

Điều 9. Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

Điều 10. Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm

Điều 11. Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

Điều 12. Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm

Điều 13. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

Điều 14. Thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm

Trên tinh thần đó, việc tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường không được cấp phép nữa cũng như các điều kiện về tổ chức dạy thêm học thêm như người dạy thêm, cơ sở vật chất, trình tự hồ sơ để được cấp phép hoạt động… đều không còn cần thiết nữa.

https://tuvanltl.com/cac-truong-hop-mien-giay-phep-lao-dong/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *