Kế hoạch mở trung tâm gia sư

Kế hoạch mở trung tâm gia sư

Kế hoạch mở trung tâm gia sư là tên gọi nôm na của bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. Đây là một loại giấy tờ bắt buộc trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm vì thông qua bản kế hoạch này, toàn bộ hoạt động kinh doanh của bạn sẽ thể hiện đầy đủ. Từ đó, làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động trung tâm gia sư.

Tuy nhiên, đó là thực tế khi Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT: chưa được bãi bỏ bởi Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Quyết định đã bãi bỏ một số điều như sau:

Điều 6. Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Điều 8. Yêu cầu đối với người dạy thêm

Điều 9. Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

Điều 10. Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm

Điều 11. Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

Điều 12. Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm

Điều 13. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

Điều 14. Thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm

Điều này có nghĩa rằng, các hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường, hoạt động trung tâm gia sư ngoài nhà trường sẽ ngưng cấp phép khi Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT có hiệu lực.

https://tuvanltl.com/thanh-lap-cong-ty-dao-tao-ky-nang-mem-2/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *