Thủ tục đổi tên trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục đổi tên trung tâm ngoại ngữ

Trung tâm ngoại ngữ được thành lập như một doanh nghiệp, trong quá trình hoạt động vì một số lý do nào đó mà tổ chức, cá nhân muốn thay đổi tên trung tâm. Hiện tại Luật Giáo dục và các văn bản liên quan không quy định về vấn đề đổi tên trung tâm ngoại ngữ. Do đó, thủ tục đổi tên trung tâm ngoại ngữ sẽ được tiến hành theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 41 Nghị định 78/2015/NĐ-CP  quy định về trình tự, thủ tục đổi tên doanh nghiệp được tiến hành như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Khi có nhu cầu thay đổi tên doanh nghiệp phải có văn bản thông báo gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Nội dung thông báo gồm:

– Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

– Tên dự kiến thay đổi;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp gửi thông báo đổi tên doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả.

Khi nhận thông báo, Phòng dăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt ten doanh nghiệp.

Việc thay đổi tên doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghãi vụ của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khi đổi tên trung tâm ngoại ngữu cần lưu ý về quy định đặt tên trung tâm ngoại ngữ. Tại Khoản 2, khoản 3 Điều 4 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định về nguyên tắc đặt tên của trung tâm ngoại ngữ như sau:

“2. Tên của trung tâm ngoại ngữ được đặt theo nguyên tắc sau:

Trung tâm ngoại ngữ + tên riêng;

Tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Trung tâm ngoại ngữ có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương.

  1. Tên của trung tâm ngoại ngữ được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.”

https://tuvanltl.com/dang-ky-kinh-doanh-trung-tam-ngoai-ngu/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com