Thời hạn của giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Thời hạn của giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Với sự hội nhập quốc tế sâu rộng như ngày hôm nay, ngoại ngữ trở thành một nhu cầu tất yếu. Tuy nhiên, hiện nay nhiều tổ chức, cá nhân đang còn băn khoăn về thời hạn cho phép của giấy phép trung tâm ngoại ngữ để xem xét thành lập trung tâm ngoại ngữ dưới hình thức nào.

Hiện nay, theo quy định của luật doanh nghiệp giấy phép kinh doanh không quy định thời hạn. Tuy nhiên, đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thời hạn cho phép của giấy phép kinh doanh phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định.

Cụ thể, pháp luật quy định điều kiện để được phép thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

– Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

– Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập của người có thẩm quyền;

– Có cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học;

– Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.

– Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-doi-ten-trung-tam-ngoai-ngu/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *