Thủ tục chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 2 thành viên

Câu hỏi: Tôi đang nắm giữ một phần vốn góp của công ty TNHH 2 thành viên. Nay vì một số lý do, tôi muốn chuyển nhượng phần vốn góp đó cho người khác. Vậy thủ tục chuyển nhượng trong trường hợp này được tiến hành như thế nào?

Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi về cho chúng tôi. Với trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Đối với việc bạn chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác phải thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trongcông ty vớicùng điều kiện;

b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

Với quy định này, khi bạn muốn chuyển phần vốn góp đầu tiên bạn phải chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại. Nếu trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán mà các thành viên không mua hoặc không mua hết thì khi đó bạn thực hiện việc chào bán đối với người khác không phải là thành viên.

Việc chuyển nhượng phần vốn góp sẽ dẫn đến việc thay đổi loại hình hoặc thay đổi thành viên công ty. Do đó, sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp, công ty sẽ phải tiến hành làm các thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc thông báo về sự thay đổi của thành viên công ty.

https://tuvanltl.com/quy-dinh-ve-chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep-2/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *