Kê khai thuế khi bán doanh nghiệp tư nhân

Kê khai thuế khi bán doanh nghiệp tư nhân

Khoản 3 Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định doanh nghiệp có nghĩa vụ “Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật”. Doanh nghiệp tư nhân cũng là một loại hình doanh nghiệp. Khi bán doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật.

1. Nghĩa vụ sau khi bán doanh nghiệp tư nhân

Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác” (Khoản 2 Điều 187 Luật Doanh nghiệp 2014).

2. Nghĩa vụ nộp thuế thu nhập

Khi bán (chuyển nhượng) doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (sửa đổi bổ sung năm 2014) thì thu nhập chịu thuế là những khoản thu nhập sau (trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này):

1. Thu nhập từ kinh doanh

 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:
 • a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;
 • b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;
 • c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:
 • a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
 • b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;
 • c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước;
 • d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản…”

Cụ thể, hoạt động chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân ở các trường hợp như sau:

TH1: Nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật thuế TNCN 2007 (sửa đổi, bổ sung theo Khoản 5 Điều 2 Luật sửa đổi Luật thuế TNCN 2014): Bởi lẽ, chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân là chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư và trách nhiệm sang cho một cá nhân khác.

TH2: Nếu doanh nghiệp tư nhân có trụ sở riêng và việc chuyển nhượng bao gồm cả chuyển nhượng vốn lẫn cơ sở kinh doanh thì chủ doanh nghiệp tư nhân còn phải nộp thuế từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 14.

3. Quyết toán thuế

Khoản 1 Điều 24 Luật thuế TNCN 2007 (sửa đổi bổ sung năm 2012) quy định như sau: “Trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế được quy định như sau: 

 • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế; 
 • Cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế theo quy định của pháp luật”.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-ban-doanh-nghiep-tu-nhan/

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Kê khai thuế khi bán doanh nghiệp tư nhân nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *