Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh 2018

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh 2018

Ngành nghề kinh doanh là một trong những thông tin cơ bản và quan trọng của một doanh nghiệp. Vì vậy, khi tiến hành thay đổi hay bổ sung ngành nghề kinh doanh thì bạn cần tiến hành các thủ tục để thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trước hết, để bổ sung ngành nghề kinh doanh bạn cần xác định chính xác mã ngành nghề mình muốn bổ sung theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh tại Việt Nam được phân thành 05 cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg:

Điều 3. Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm danh mục và nội dung

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

  1. Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 5 cấp:

– Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;

– Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;

– Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;

– Ngành cấp 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;

– Ngành cấp 5 gồm 734 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.”

Vì vậy, bạn cần tham khảo quy định tại Quyết định này nhằm đăng ký chính xác ngành nghề kinh doanh mà mình muốn bổ sung. Sau đó, bạn cần tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 49. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

  • Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:
  • a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
  • c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.”

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh 2018 được tiến hành theo quy định trên, tùy vào từng loại hình doanh nghiệp mà sẽ có những loại giấy tờ khác nhau. Đồng thời, bạn cũng cần xác định chính xác ngành nghề kinh doanh mà mình muốn bổ sung để thông báo đến cơ quan có thẩm quyền.

https://tuvanltl.com/xin-giay-phep-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *