Thu hồi thẻ tạm trú của người nước ngoài

Thu hồi thẻ tạm trú của người nước ngoài

Câu hỏi: Công ty tôi có bão lãnh cho người nước ngoài đến làm việc, nay họ tự ý nghĩ việc và bỏ đi. Vậy tôi có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thu hồi thẻ tạm trú của người nước ngoài đó được không?

Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi đến cho chúng tôi, với câu hỏi này chúng tôi xin tư vấn như sau:

Về vấn đề thu hồi, hủy bỏ thẻ tạm trú được quy định tại Điều 6 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam như sau: “Ngưới nước ngoài có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 3,4,5 và 6 Điều 5; khoản 3 Điều 21; điểm b khoản 2 Điều 44 của Luật này thì bị thu hồi, hủy bỏ giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam.”

Khoản 3,4,5 và 6 Điều 5 quy định về các hành vi bị cấm như sau:

“…

  1. Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú trái phép tại Việt Nam; làm giả, sử dụng giấy tờ giả để nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
  2. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
  3. Lợi dụng việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam để chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
  4. Mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, tẩy, xóa, sửa chữa nội dung giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú để người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.”

Khoản 3 Điều 21 quy định về các trường hợp chưa cho nhập cảnh như sau: “ Giả mạo giấy tờ, khai sai sự thật để được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú.”

Mặt khác tại điểm b, khoản 2, Điều 44 quy định về nghĩa vụ của người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam như sau: “Hoạt động tại Việt Nam phải phù hợp với mục đích nhập cảnh.”

Với các quy định trên có thể thấy, người nước ngoài vào Việt Nam do công ty bạn bảo lãnh với mục đích làm việc cho công ty, khi người nước ngoài tự ý nghỉ việc mà còn ở lại Việt Nam đồng nghĩa với việc hoạt động tại Việt Nam không phù hợp với mục đích nhập cảnh. Do đó, người lao động đã vi phạm vào điểm b, khoản 2, Điều 44 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Chiếu theo quy định tại Điều 6 Luật này thì thẻ tạm trú của nhân viên bạn sẽ bị thu hồi và bạn có quyền yêu cầu cơ quan có chức năng thu hồi thẻ tạm trú này.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi, còn vấn đề gì chưa rõ bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline: 090.145.1945

Các loại visa cho người nước ngoài tại Việt Nam 2018

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com