Số vốn tối thiểu để thành lập hộ kinh doanh

Số vốn tối thiểu để thành lập hộ kinh doanh

Hiện nay, quy định của pháp luật hiện hành không quy định về số vốn tối thiểu của hộ kinh doanh. Khi tiến hành đăng ký thành lập hộ kinh doanh, chủ hộ gia đình/các thành viên phải thống nhất về số vốn trên cơ sở đồng thuận, tự nguyện. Đây là số vốn do các chủ thể xác định không phải là số vốn tối thiểu do pháp luật quy định.

Trong Nghị định 78/2015/NĐ-CP và các văn bản có liên quan không có quy định nào về số vốn tối thiểu để đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Trên thực tế, số vốn của hộ kinh doanh chỉ cần là một số tiến nhất định được thể hiện bằng đơn vị Việt Nam đồng. Cụ thể như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

  • a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
  • b) Ngành, nghề kinh doanh;
  • c) Số vốn kinh doanh;
  • d) Số lao động;
  • đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.”

Như vậy, số vốn để hộ kinh doanh tiến hành kinh doanh là một trong thông tin bắt buộc trong Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Điều này bắt buộc các cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh phải cùng nhau thống nhất để xác định số vốn mà mình sẽ bỏ ra để tiến hành kinh doanh. Tuy nhiên, cần phải hiểu đây là vốn kinh doanh do các thành viên tự xác định chứ không phải là số tối thiểu do pháp luật quy định. Bởi vì, hiện nay chưa có một quy định nào về số vốn tối thiểu khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Cho nên, số vốn tối thiểu để đăng ký thành lập hộ kinh doanh là không tồn tại trong quy định của pháp luật.

Sở dĩ, các nhà làm luật không yêu cầu số vốn tối thiểu đối với hộ kinh doanh là vì những lý do sau đây:

Thứ nhất, mỗi hộ kinh doanh khác nhau hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau. Mà mỗi ngành nghề này, lại yêu cầu những số vốn khác nhau. Ví dụ: Anh A thành lập hộ kinh doanh để bán điện thoại thì cần vốn khoảng 1 tỷ để cạnh tranh được, nhưng anh B cũng thành lập hộ kinh doanh nhưng chỉ để bán bún bò thì chỉ cần vốn khoảng 300 triệu. Như vậy, việc quy định vốn tối thiểu chỉ khiến quy định thêm bất hợp lý, không sát với thực tế.

Thứ hai, các thành viên của hộ kinh doanh là một chủ thể chịu trách nhiệm vô hạn trước toàn bộ hoạt động kinh doanh. Vì vậy, việc không quy định vốn tối thiểu cũng không ảnh hưởng gì đến phạm vi trách nhiệm của các thành viên trong hộ kinh doanh.

Thứ ba, không có sự rạch ròi giữa tài sản của hộ kinh doanh và các thành viên/chủ hộ gia đình. Vì vậy, việc tăng hay giảm tài sản kinh doanh là rất nhanh chóng và dễ dàng. Vì vậy, giả thiết Nhà nước quy định về số vốn tối thiểu cũng không có ý nghĩa nhiều, không thực thi được.

Hiện nay, quy định của pháp luật không điều chỉnh về số vốn tối thiểu của hộ kinh doanh. Cá nhân/hộ gia đình có thể tự do đăng ký số vốn kinh doanh của hộ kinh doanh.

https://tuvanltl.com/xin-giay-phep-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *