Quy trình, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Quy trình, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Câu hỏi: Tôi muốn thành lập trung tâm dạy tiếng Hàn nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu? Tôi không có Bằng cấp gì trong lĩnh vực sư phạm. Tôi chỉ muốn bỏ tiền vào đầu tư thì có mở được không? Nếu được thì tôi cần chuẩn bị những gì? Mong quý công ty tư vấn giúp tôi để tôi được rõ. Chân thành cảm ơn Quý công ty?

(Chị Nadine Nguyễn, Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời: LTL Consultants chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm gửi cấu hỏi về Bộ phận tư vấn trực tuyến của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của anh chị, LTL xin trả lời như sau:

Các điều kiện đối với Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Điều 6. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

2. Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chun sau:

a) Có nhân thân tốt;

b) Có năng lực quản lý;

c) Tt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học).

Đảm bảo một trong hai Điều kiện quy định trên (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học).

d) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

3. Giám đốc trung tâm được cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm. Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài). Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 05 năm.

Như vậy theo quy định trên Giám đốc trung tâm ngoại ngữ không nhất thiết là chủ đầu tư hoặc người đại diện pháp luật được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Để được làm giám đốc trung tâm người này chỉ cần đáp ứng các điều kiện về chuyên môn, kinh nghiệm, nhân thân và được trao quyền để quản lý hoạt động của trung tâm sau khi được cấp phép thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền. Nói cách khác, đây có thể là một lao động của Công ty/pháp nhân xin Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ.

Khi đã đáp ứng các điều kiện theo quy định, Quý khách hàng cần thực hiện 02 bước thành lập và xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ như sau:

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 47, Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 20, Điều 1, Nghị định 135/2018/NĐ-CP thì bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ như sau (gọi là hồ sơ thành lập) để chứng mình đã đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, giám đốc trung tâm và vào giáo viên, tài chính để có thể đi vào hoạt động:

“2. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

b) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.”

Để được cấp giấy phép và đi vào hoạt động, trung tâm ngoại ngữ, tin học bạn cần phải đáp ứng một số điều kiện theo quy định tại Điều 48, Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 21, Điều 1, Nghị định 135/2018/NĐ-CP để xin cấp phép hoạt động như sau:

“2. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

c) Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

d) Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.”

Chi tiết về quyền và nghĩa cụ của Giám đốc trung tâm được quy định tại Điều 7 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT:

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm.

2. Thành lập và bổ nhiệm nhân sự các trưởng bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, các hội đồng tư vấn theo nội quy trung tâm.

3. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên và học viên của trung tâm theo quy định tại quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Quyết định hoặc đề nghị việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học viên trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý.

5. Quản lý tài chính và tài sản của trung tâm theo quy định của cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm và theo quy định của pháp luật.

6. Cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do trung tâm tổ chức và chứng chỉ hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khi trung tâm có đủ Điều kiện theo các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Tổ chức lựa chọn hoặc xây dựng, biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, tài liệu dạy học đáp ứng nhu cầu của người học.

8. Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao trình độ và được hưởng các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *