Nghị định 87/2009

Nghị định 87/2009

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi trong vận tải đa phương thức, ngoài hợp đồng vận tải ra còn có giấy tờ gì chứng minh việc giao nhận hàng hóa giữa các bên không?

Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi của bạn đã gửi về cho chúng tôi. Với câu hỏi này chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

Trong hoạt động vận tải đa phương thức, khi các bên giao kết sẽ thực hiện trên một hợp đồng vận tải đa phương thức. Ngoài hợp đồng vận tải đa phương thức, khi các bên giao nhận hàng hóa sẽ xuất hiện một loại giấy tờ là chứng từ vận tải đa phương thức. Chứng từ vận tải đa phương thức là văn bản do người kinh doanh vận tải đa phương thức phát hành, là bằng chứng của hợp đồng vận tải đa phương thức, xác nhận người kinh doanh vận tải đa phương thức đã nhận hàng để vận chuyển và cam kết giao hàng đó theo đúng những điều khoản của hợp đồng đã ký kết.

Về hiệu lực bằng chứng của chứng từ vận tải đa phương thức được quy định tại Điều 15 Nghị định 87/2009/NĐ-CP như sau:

“1. Chứng từ vận tải đa phương thức là bằng chứng ban đầu về việc người kinh doanh vận tải đa phương thức đã tiếp nhận hàng hóa để vận tải như đã nêu trong chứng từ vận tải đa phương thức, trừ trường hợp chứng minh ngược lại.

  1. Trong trường hợp chứng từ vận tải đa phương thức được phát hành dưới dạng chuyển nhượng và đã được chuyển giao hợp thức cho người nhận hàng hoặc từ người nhận hàng cho bên thứ ba, nếu người nhận hàng hoặc bên thứ ba đã dựa vào sự mô tả hàng hóa và thực hiện đúng theo sự mô tả đó thì sự chứng minh ngược lại sẽ không được chấp nhận.”

Do đó, khi bạn giao hàng cho bên kinh doanh vận tải đa phương thức, bên kinh doanh sẽ xuất cho bạn một chứng từ để chứng minh việc giao nhận hàng hóa giữa các bên cũng như cam kết thực hiện giao hàng theo đúng điều khoản đã ký kết.

https://tuvanltl.com/dich-vu-lam-giay-phep-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *