Mua lại doanh nghiệp là gì?

Mua lại doanh nghiệp là gì?

Hiện nay, trên thị trường hoạt đông mua lại doanh nghiệp diễn ra khá phổ biến. Tại khoản 4 Điều 29 Luật cạnh tranh 2018 quy định “mua lại doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp mua toàn bộ hoặc một phần vốn góp, tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành nghề của doanh nghiệp bị mua lại.” Với quy định này có thể thấy hoạt động mua lại doanh nghiệp có các đặc điểm sau:

Thứ nhất, về bản chất của hoạt động mua lại doanh nghiệp giống với việc mua bán tài sản theo quy định của Luật Dân sự 2015. Theo đó, người mua sẽ nhận được quyền sở hữu hàng hóa từ người bán bằng cách trả một khoản tiền theo sự thỏa thuận của các bên.

Thứ hai, đối tượng của hoạt động mua lại doanh nghiệp là doanh nghiệp. Một tổ chức được xem là doanh nghiệp khi: “7. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.” (theo Khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014).

Thứ ba, mua bán doanh nghiệp có thể được thực hiện theo các hình thức:

  • Mua lại toàn bộ: Bên mua sẽ trở thành chủ sở hữu mới với toàn bộ doanh nghiệp bị mua lại, thụ hưởng toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm cho các khoản nợ, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tải sản khác.
  • Mua lại một phần doanh nghiệp: được thực hiện dưới các hình thức mua tài sản, cổ phần hoặc phần vốn góp nhưng với lượng đủ để có quyền kiểm soát doanh nghiệp bị mua. Nếu việc góp vốn, mua cổ phần chỉ với mục đích đơn thuần để trở thành chủ sở hữu chung của doanh nghiệp thì đây không phải là hoạt động mua lại doanh nghiệp theo sự điều chỉnh của Luật cạnh tranh 2018.

Thứ tư, hoạt động mua lại doanh nghiệp được thực hiện thông qua hợp đồng.

Thứ năm, hệ quả pháp lý của hoạt động mua lại doanh nghiệp trong trường hợp này sẽ là chuyển quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp. Mục đích của việc mua lại doanh nghiệp là để kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành nghề của doanh nghiệp bị mua lại.

Trên đây là một số tư vấn nhằm mục đích tham khảo của LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *