Môi giới mua bán doanh nghiệp

Môi giới mua bán doanh nghiệp

Môi giới mua bán doanh nghiệp là một hoạt động khá phổ biến trong giới kinh doanh hiện nay, nó góp phần thúc đẩy hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn.

1. Khái niệm môi giới mua bán doanh nghiệp

Môi giới mua bán doanh nghiệp” là một khái niệm chưa được đề cập đến trong bất kì văn bản pháp lý nào. Có thể hiểu, môi giới mua bán doanh nghiệp là việc một bên thứ ba (bên trung gian) đứng ra làm “cầu nối” để cung cấp những thông tin cần thiết về đối tượng mua bán, tiến hành những thủ tục pháp lý cần thiết và xúc tiến hoạt động mua bán diễn ra. Vậy hoạt động môi giới mua bán doanh nghiệp có được xem là một hình thức của môi giới thương mại hay không? Điều 150 Luật thương mại 2005 quy định rằng: “Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới”. Như vậy, muốn hoạt động môi giới mua bán doanh nghiệp trở thành hoạt động môi giới thương mại cần phải đáp ứng những điều kiện dưới đây:

  • Thứ nhất: Bên môi giới phải là thương nhân, tức là “tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp hoặc cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh” (Khoản 1 Điều 6 Luật thương mại 2005).
  • Thứ hai: Đối tượng mua bán (doanh nghiệp) được xem là một loại hàng hóa. Hàng hóa là một vật có giá trị và được đem ra trao đổi, mua bán trên thị trường nên các công ty cũng có thể được xem là một loại hàng hóa.

2. Nội dung hợp đồng môi giới mua bán doanh nghiệp

Nhìn chung, hợp đồng môi giới mua bán doanh nghiệp có các điều khoản và nội dung tương tự so với hợp đồng môi giới thương mại với những thỏa thuận cơ bản dưới đây:

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI

Số : ………/……….

Hôm nay, ngày …… tháng ……năm ……..tại ………………………………………chúng tôi gồm có :

BÊN MÔI GIỚI: (BÊN A) ……………………………………………………………………..

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI: (BÊN B):……………………………………………………………..

Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên đi đến thống nhất ký hợp đồng môi giới với những nội dung và điều khoản sau:

ĐIỀU 1: đối tượng và nội dung môi giới

1.1. Bên B giao cho Bên A làm trung gian mua/bán hàng Công ty:…………………………..

1.2. Giá bán:………………………………………………………………………….……….

1.3. Địa chỉ:……………………….…………………………………………………………..

ĐIỀU 2: mức thù lao và phương thức thanh toán

2.1. Bên B đồng ý thanh toán cho Bên A số tiền môi giới là:

2.2. Bên B thanh toán cho bên A bằng …………… với phương thức ………………………

ĐIỀU 3: quyền và nghĩa vụ của mỗi bên

3.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

3.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

ĐIỀU 4: vi phạm hợp đồng

ĐIỀU 5: điều khoản về tranh chấp

5.1. Phương thức giải quyết tranh chấp

5.2. Cơ quan giải quyết tranh chấp nếu có

ĐIỀU 6: thời hạn có hiệu lực của hợp đồng

Cá điều khoản chỉ là những điều khoản cơ bản. Hai bên có thể thỏa thuận thêm các điều khoản khác không vi phạm pháp luật và trái đạo đức xã hội.

https://tuvanltl.com/dich-vu-lam-giay-phep-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *