Mẫu hợp đồng mua bán công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Mẫu hợp đồng mua bán công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty (Khoản 1 Điều 73 Luật doanh nghiệp 2014).

1. Quyền mua bán công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể là cá nhân, hoặc tổ chức. Trong phạm vi thẩm quyền của mình, cá nhân/tổ chức này đều có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác (điểm h Khoản 1, điểm c Khoản 2 Điều 75 Luật doanh nghiệp 2014).

Trường hợp bán doanh nghiệp tư nhân tức là chuyển nhượng toàn bộ vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho chủ thể khác theo quy định của pháp luật.

2. Hợp đồng mua bán công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Do pháp luật hiện hành không quy định hình thức và nội dung cụ thể của loại hợp đồng này, do vậy chủ sở hữu công ty có quyền tự mình xác lập hợp đồng mua bán miễn là hợp đồng được xác lập trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận; các điều khoản trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của luật và trái đạo đức xã hội (Khoản 2 Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015).

Nhìn chung, một Hợp đồng mua bán công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cần phải đảm bảo những nội dung dưới đây:

Bên chuyển nhượng ( bên bán):

Ông/Bà: …………..

Chứng minh nhân dân số: …..   Ngày cấp: ………. Nơi cấp: Công an …..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …

Bên nhận chuyển nhượng ( bên mua):

Ông/Bà: …………..

Chứng minh nhân dân số: …..   Ngày cấp: ……….. Nơi cấp: Công an …..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …….

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp với các thỏa thuận sau:

Điều 1: Trong thời gian qua Ông/Bà……..có góp vốn vào Công ty TNHH một thành viên … với giá trị là … tương ứng tỷ lệ 100 % vốn điều lệ công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……, do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh………, cấp ngày…………………..

Điều 2: Hai bên cùng thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ số vốn nói trên với giá chuyển nhượng là …. đồng ( viết bằng chữ).

Điều 3: Hai bên có nghĩa vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp để Công ty TNHH một thành viên … hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Bên B có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của bên A với tư cách là chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên …….. kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp.

Điều 4:  Điều khoản về giải quyết tranh chấp

Điều 5: Hai bên cùng cam kết những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 6: Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trước khi ký tên vào hợp đồng.

Điều 7: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm………..và được lập thành ……….bản có giá trị như nhau.

Bên bán

 

                      Bên mua

 

 

 

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *