Mẫu đơn xin thành lập trung tâm gia sư

Mẫu đơn xin thành lập trung tâm gia sư

Mẫu đơn xin thành lập trung tâm gia sư có nội dung như thế nào và hình thức ra sao là mối quan tâm của không ít cá nhân, doanh nghiệp muốn tổ chức hoạt động gia sư.

Mẫu đơn xin thành lập thể hiện ý chí cú doanh nghiệp, cá nhân thể hiện mong muốn được hoạt động dạy thêm học thêm theo quy định của pháp luật. Thông qua đó, cho cơ quan nhà nước thấy bạn đã đáp ứng được các điều kiện gì về cơ sở vật chất, nhân sự và giáo trình, phương pháp giảng dạy.

Tuy nhiên, Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc dạy thêm, học thêm.

Quyết định đã bãi bỏ một số điều như sau:

Điều 6. Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Điều 8. Yêu cầu đối với người dạy thêm

Điều 9. Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

Điều 10. Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm

Điều 11. Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

Điều 12. Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm

Điều 13. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

Điều 14. Thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm

Trên tinh thần đó, việc tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường không được cấp phép nữa cũng như các điều kiện về tổ chức dạy thêm học thêm như người dạy thêm, cơ sở vật chất, trình tự hồ sơ để được cấp phép hoạt động… đều không còn cần thiết nữa.

https://tuvanltl.com/co-so-boi-duong-van-hoa-2020/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

 

3 Replies to “Mẫu đơn xin thành lập trung tâm gia sư”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *